تغییرات سیم کشی برق در ساختمان ها

تغییرات سیم کشی برق در ساختمان ها

هر گونه تغییراتی در سیم کشی برق ساختمان ها باید توسط شرکت خدمات برق ساختمان انجام، تایید یا نظارت شود. این امر شامل نصب سیستم های امنیتی هم می شود. برای این کار می توانید با دفتر سفارش کار تماس بگیرید . همچنین نصب یا تغییرات جدید در سیستم ها و مشکلات کلی مربوط به برق نیز باید به اطلاع شرکت خدمات برق ساختمان برسد.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.