بازسازی ، تابلوبرق  ، داکت کشی در غرب تهران

انجام کلیه امور  ساختمان  نورپردازی .  رفع نویز واتصالی سیمکشی خط و داخل پریزها

انجام کلیه امور برق صنعتی و ساختمانی ، UPS ، شبکه نصب تجهیزات جلوگیری از برق گرفتگی و آتش سوزی

داکت کشی ، نصب و راه اندازی تجهیزات برقی ، تابلوبرق ، مشاوره و نور پردازی و …

خدمات فوری تعمیرات برق  لطیفیان : ۰۹۱۲۴۲۹۰۷۸۳

خدمات برقکاری لطیفیان : ۰۹۱۲۴۲۹۰۷۸۳