سیستم توزیع برق

سیستم توزیع برق

شرکت برق  مسئول نگهداری و عملکرد تمام سیستم های توزیع برق متعلق به Knoxville Campus است. این سیستم ها شامل تمام سیستم های اصلی و ثانویه قرار گرفته در کمپ های اصلی و کشاورزی (Agricultural) و سیستم های ثانویه ی متعلق به املاک اجاره شده در بیرون از محوطه هستند. بنابراین هر نوع قطعی برقی که برای کارهای نوسازی یا تعمیرات در ساختمان های دانشگاه ها لازم باشد و توسط پیمانکاران بیرونی انجام شود باید در واحد Utilities Services (خدمات و سرویس های برق) برنامه ریزی شود. در واقع قطع و برگرداندن برق باید توسط کارمندان بخش Facilities Services (سرویس های تسهیلات) و در صورت لزوم با کمک گروه Knoxville Utilities Board انجام شود. هرگونه خدمات برق ساختمان خود را به ما بسپارید.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.