خدمات شبانه روزی برقی 

رفع خرابی برق

تلفن و سانترال

آیفون تصویری

سیم کشی ساختمان