اصول نصب سیستم برق در منازل

اصول نصب سیستم برق در منازل

سایت آنی برق ارایه دهنده بهترین خدمات برق ساختمان

هر ساختمان یا تاسیسات برقی باید یک سرویس الکتریکی داشته باشد مگر اینکه خودش یک منبع برق داشته باشد یا از طریق فیدر به تاسیسات دیگری که سرویس برق دارد متصل شود.

الزامات و تعریفات مربوطه در ماده ۲۳۰ آیین نامه ملی برق (مختص امریکا) تعریف شده اند. این قانون یک سرویس الکتریکی را بخشی از تاسیسات، از نقطه اتصال برق شرکت برق به اولین دستگاهی که جریان در آن وجود دارد (که معمولا مدارشکن اصلی است) تعریف می کند. (استفاده از فیوز هم مجاز است اما امروزه بیشتر از مدارشکن استفاده می شود.) حرفه ای ترین خدمات برق ساختمان را در سایت آنی برق بیابید.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.